preskoči na sadržaj

Srednja škola Mate Balote Poreč

Login

  Non scholae, sed vitae discimus.

Tražilica
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

 

Posredovanje pri zapošljavanju redovitih učenika srednje škole

 

 

Temeljem Rješenja  Ministarstva rada i socijalne skrbi, Klasa:102-02/97-01/17, Urbroj:524-03/1-97-01/17 od 07. travnja 1997. i Rješenja Ministarstva rada i socijalne skrbi, Uprave za rad i mirovinsko osiguranje, Odjela za tržište rada, kolektivne ugovore i udruge, Klasa: UP/I-102-02/02/17, Urbroj: 524-04/1-1-02-2, od  04. studenog 2002. g. Srednja škola Mate Balote Poreč, Karla Huguesa 6, obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova Republike Hrvatske.

 

 

Poslove posredovanja SŠ Mate Balote obavlja  tijekom školske godine, isključivo u vrijeme trajanja  zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika.

Za tekuću školsku godinu, sukladno odluci ministra znanosti, obrazovanja i športa RH-e, odmor učenika traje:  

ZIMSKI ODMOR

23.12. 2017. - 14. 01. 2018.

PROLJETNI ODMOR

29. 03. 2018. - 08.04. 2018.

 

LJETNI ODMOR

od 16. 06. 2018

 

TIJEKOM LJETNOG ODMORA UČENIKA

POSLOVI POSREDOVANJA OBAVLJAJU SE

u periodu od 16.6. – do 31. 08 2018.g.

svake radne  SRIJEDE  u vremenu 09,00 - 11,00 sati

ŠKOLAKI SERVIS ĆE U KOLOVOZU ZBOG BLAGDANA UMJESTO 15.08. RADITI 14.08. OD 09 DO 11.00 SATI

O povremenom radu redovitog učenika sklapa se ugovor koji nosi naziv:"Ugovor o povremenom radu redovitog učenika" (u daljnjem tekstu: Ugovor).

 

Uz posredovanje Škole, Ugovor sklapa učenik, uz supotpis zakonskog zastupnika ili skrbnika i naručitelj posla.

Za učenike mlađe od 15 godina, potrebna je pisana suglasnost inspektora rada

 

Ugovor mora sadržavati:

 • ime i prezime učenika, datum i mjesto rođenja učenika, adresu prebivališta/boravka učenika;
 • IBAN i naziv banke (tekući račun) koji glasi isključivo na ime učenika koji sklapa Ugovor;
 • broj članske iskaznicu;

             (iskaznicu izdaje Škola – potrebna je jedna fotografija učenika,veličine kao za  osobnu iskaznicu)

 • podatke o poslodavcu (puni naziv i sjedište poslodavca-naručitelja posla),
 • podatke o vrsti poslova, broju radnih sati, cijeni sata rada i iznosu zarade

 

 • za učenike  iz drugih srednjih škola Istarske županije, s kojima Škola ima sklopljene međusobne sporazume o posredovanju, učenici Školi donose uvjerenje  o upisanom razredu za tekuću školsku godinu, osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokumenta s OIB-om.

 

Ostale informacije na webu Škole: ss-mbalote-porec.skole.hr/

 

Škola obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika srednjih škola sukladno Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“ broj 16/2017.), Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem („Narodne novine“ broj 52/2017.)

Sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, Škola može obavljati poslove posredovanja  za učenike druge srednjoškolske ustanove sa sjedištem u istoj županiji isključivo  temeljem pisanog međusobnog sporazuma kojim druga srednjoškolska ustanova ovlašćuje Školu, da obavlja poslove posredovanja za njezine redovite učenike.

 

Sporazume iz prethodnog stavka Škola je ostvarila sa sljedećim srednjoškolskim ustanovama:

 

 1. Tehničkom školom Pula iz Pule , Jurja Cvečića 7
 2. Školom za odgoj i obrazovanje, Pula, Rovinjska 6 
 3. Medicinskom školom iz Pule, Zagrebačka 30
 4. Talijanskom srednjom školom Rovinj - Scuola Media Superiore Italiana Rovigno  

G. Carduccia 16,  Rovinj.

 

O povremenom radu redovnog učenika /izvršitelja/ sklapa se ugovor koji nosi naziv:

    "Ugovor o povremenom radu redovitog učenika" (u daljnjem tekstu: Ugovor).

 

Uz posredovanje Škole, Ugovor sklapa učenik, uz supotpis svog zakonskog zastupnika ili skrbnika, i naručitelj posla.

Za učenike mlađe od 15 godina, potrebna je pisana suglasnost inspektora rada

Ugovor se sastavlja u 4 (četiri ) istovjetna primjerka, od kojih po potpisivanju od ugovornih strana i posrednika, posrednik i učenik zadržavaju jedan primjerak, a naručitelj posla dva istovjetna primjerka, od kojih jedan  kao dopunjen primjerak, sukladno točki III. Ugovora dostavlja Posredniku.

Dopunjen primjerak Ugovora je za Školu vjerodostojna isprava za obračun i naplatu zarade za obavljeni rad redovitog učenika, doprinosa za slučaj ozljede na radu redovitog učenika, odnosno drugih doprinosa prema posebnim propisima  te  naknade za Školu  u visini 10% od iznosa učenikove neto zarade, koja se naplaćuje  isključivo od poslodavca.

Ugovor mora sadržavati sljedeće podatke koje upisuje:

 

 1. Posrednik: broj rješenja kojim je izdana dozvola za obavljanje djelatnosti posredovanja, ime i prezime , OIB, prebivalište, datum i mjesto rođenja učenika, broj članske isprave i IBAN učenika;

 

 1. Naručitelj posla: pun naziv i sjedište naručitelja posla, poslovi koje će učenik obavljati, cijena sata rada, potvrda o obavljenom poslu sadrži ukupan broj sati rada s izračunom ukupnog iznosa  zarade učenika.

 

Učenici  iz drugih srednjoškolskih  ustanova s kojima Škola ima sklopljene međusobne sporazume o posredovanju, Školi donose potvrdu  o upisanom razredu za tekuću godinu, osobnu iskaznicu ili podatak o datumu i mjestu rođenja učenika s njegovim OIB. 

 

 

Obveze  posrednika - Škole:

 

- upoznaje poslodavce i učenike s uvjetima poslovanja (posredovanja) putem Weba Škole, što je utvrđeno u Ugovoru;

 

- izdaje člansku iskaznicu svim redovnim učenicima za koje posreduje u  povremenom radu

 

-pribavlja pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika  za maloljetnog redovitog učenika, a za učenika mlađeg od 15 godina, upućuje na obvezu pribavljanja  pismene suglasnosti inspektora rada

 

-izvršava obračun i naplatu od naručitelja učenikove zarade, propisanog doprinosa kao i  naknade za posredovanje;

- isplaćuje učeniku puni iznos njegove zarade;

 

Škola ne smije posredovati pri povremenom  radu redovnih učenika za poslodavca kod kojeg je u tijeku štrajk.

 

Naknada za srednjoškolsku ustanovu u visini 10% od iznosa učenikove zarade može se naplatiti samo od naručitelja i služi u svrhu poboljšanja učeničkog standarda.

Zarade učenicima se  isplaćuju isključivo  putem njihovih  tekućih ili žiro-računa.

 

 

Obveze poslodavca – Naručitelja posla:

 

 • povjeriti posao učeniku  prema ugovorenim poslovima iz sklopljenog Ugovora;
 • nakon obavljenog posla učenika  dostaviti Posredniku dopunjen ovjeren Ugovor sa stvarnim brojem sati rada i iznosom zarade učenika;
 • izvršiti uplatu  zarade učenika  dospjelom roku;
 • osigurava učeniku propisana zaštitna sredstva i zaštitne mjere za obavljanje poslova na siguran način, sukladno  pozitivnom  zakonskim i podzakonskim aktima iz područja zaštite na radu, zaštite od požara  i drugih propisa kojima se regulira obveza provođenja mjera zaštitite zdravlja i sigurnosti na radu radnika;
 • pri izvršavanju rada učenika postupati sukladno odredbama Zakona o radu koje se odnose na rad maloljetnika (NN br.93/2014.) vodeći računa da je:

- zabranjen rad maloljetnika na određenim poslovima "Maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima koji mogu ugroziti njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj" ;

- zabranjen je  prekovremeni rad maloljetnih radnika,  maloljetnom radniku raspored punog radnog vremena ne smije biti duži od sedam sati dnevno i 35 sati tjedno, iznimno za učenike koji imaju navršenih 15 godina života može biti osam sati dnevno i 40 sati tjedno;

- zabranjen je noćni rad maloljetnika (noćnim radom zaposlenih izvan industrije smatra rad u vremenu između 20 sati uvečer i 6 sati ujutro idućeg dana)

- zabranjen je noćni rad maloljetnika, osim ako je takav rad privremeno prijeko potreban u djelatnostima koje su uređene posebnim propisima, a ne mogu ga obaviti punoljetni radnici, u kojem slučaju maloljetnik ne smije raditi u razdoblju od ponoći do četiri sata ujutro, niti smije raditi duže od osam sati tijekom razdoblja od dvadeset četiri sata u kojem radi noću. U slučaju navedenog noćnog rada, poslodavac je dužan osigurati da se takav rad obavlja pod nadzorom punoljetne osobe;

- osigurava učeniku  odmor (stanku) u trajanju od 30 minuta, ako dnevno radi više od 4 sata i 30 minuta,

- osigurava dnevni odmor ( između dva uzastopna radna dana) od najmanje 14 sati neprekidno;

- osigurava  tjedni odmor  u trajanju od najmanje 48 sati neprekidno;

 

-

Obveze učenika-izvršitelja posla:

 

 

- ugovorene poslove obavlja savjesno i prema uputama Naručitelja;

 

  

 

 

preskoči na navigaciju