2021-12-13 09:16:53

Aktivnosti u Mjesecu borbe protiv ovisnosti u Baloti

U „Mjesecu borbe protiv ovisnosti“, koji se obilježava  od 15.11.-15.12., Srednja škole Mate Balote  već tradicionalno sudjeluje s nizom aktivnosti i bogatim programom. Koordinatorica je školska psihologinja Petra Andrić u suradnji sa Zdravim gradom svake godine čini program sve sadržajnim i bogatijim. Ovo su godine za  učenike prvih i drugih razreda održane edukativno-interaktivne radionice s ciljem razvijanja vještina potrebnih za odgovorno ponašanje i razvijanje kritičkog razmišljanja.
Radionice s učenicima prvih razreda bile su usmjerene na rizična ponašanja i posljedice koje one imaju na obrazovanje te daljnji profesionalni razvoj i odrastanje. Dok se s drugim razredima razgovaralo o posljedicama uzimanja lijekova i drugih sredstava ovisnosti po mentalno zdravlje, koje je u ovo „pandemijsko“ vrijeme posebno ugroženo.

Na Vijeću učenika razgovaralo se o trenutnim životnim izazovima i izborima koji su karakteristični za srednjoškolce s naglaskom na povećanu pojavnost kockanja i klađenja kod srednjoškolaca, kao i problem dostupnosti tih štetnih sadržaja.

Također su učenici pripremili dvije tematske radijske  emisije. Emisiju na  temu ovisnosti snimili su Antonio Jukić, Nikol Šoš, Sena Ahmetović i  Nora Klobas.  Emisiju koja govori o pojavnosti  kockanja i klađenja snimili su učenici Frano Lukenda i Noel Smoljkić. Serijal emisija bit će  emitiran na Radio Centru, Poreč.

Naš višegodišnji  vanjski suradnik, djelatnik MUP-a Alexandar Šerović, od 23 – 25. studenoga za sve je prve razrede održao predavanje na temu Zakonske posljedice konzumacija droga .

Ciljevi ovakvih aktivnosti jesu postizanje više razine znanja i svijesti kod učenika o štetnosti (posljedice po zdravlje) i kažnjivosti svih vrsta ovisnosti, upoznavanje učenika s kazneno-pravnim odredbama, odgovornošću te specifičnostima vezanim uz adolescentsku dob i odrastanje te problematiku ovisnosti, kao i približavanje policije i njenog rada učenicima. U konačnici kao bi osnažili naše učenike da se odupru stranputicama odrastanja i stasaju u zdrave odgovorne mlade ljude.


Srednja škola Mate Balote Poreč