preskoči na sadržaj

Srednja škola Mate Balote Poreč

Login

  Non scholae, sed vitae discimus.

Tražilica
« Svibanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

Plan, program i realizacija rada eko-škole

SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE POREČ

Adresa:  Karla Huguesa 6,
                52440 Poreč
Telefon: +385 52 431055

Fax: +385 52 431246
E-mail: ss-porec-501@skole.t-com

 

Kumovi:  Grad Poreč
               Usluga d.o.o.

 

Ravnatelj: Krešimir Bronić

 

Školske koordinarotice: Marina Čanić, prof. biologije

                                      Sanja Banko, prof. povijesti

 

PLAN, PROGRAM I REALIZACIJA RADA EKO-ŠKOLE U 2014.-2015.
SŠ MATE BALOTE POREČ

 

Cilj: odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj

Zadaće: izgradnja svijesti o važnosti brige za okoliš i poticanje na razmišljanje o vlastitoj ulozi i doprinosu zaštiti okoliša; razumijevanje zakonitosti i uzajamnih veza u prirodi ugradnjom spoznaja i stavova o okolišu i održivom razvoju u svakodnevni život škole.

 

Rujan / Listopad / Studeni

Rujan 

Aktivnosti
(ciljevi i z
adaci)

Nositelji

Realizacija aktivnosti i nositelji aktivnosti

16.9. Dan zaštite ozonskog omotača

Profesori i učenici

13.-17.9. obilježavanje u nastavi

Dogovor o projektima na sjednicama nastavničkog vijeća

Ravnatelj i eko koordinatorica
eko-odbor

Prve sjednice nastavničkog vijeća

Upoznavanje učenika sa radom eko škole na sjednici vijeća učenika

šk. koordinatorice

Prva sjednica vijeća učenika

Izrada plana i eko programa  škole za 2013-14

Eko koordinatorica

 

Sastanak Eko-odbora i usvajanje plana rada za tekuću šk. godinu ( određivanje teme i načina realizacije eko projektnog dana)

Eko odbor:
ravnatelj
šk. koordinator
profesori
učenici
eko patrole
vanjski suradnici ( kumovi)

Prva sjednica eko odbora 26.09.2013
Dnevni red:
Usvajanje plana rada eko-škole za 2013/2014.
Dogovori oko dana hrane, eko projektnog dana i obnove zelene zastave

ZADRUGA PARENTINO

Voditeljica zadruge i profesori

Voditelji sekcija zadruge sa učenicima

Rad kroz cijelu godinu

Berba grožđa i početak prerade vina – Vinarska sekcija

Profesori i učenici

Terenska nastava poljoprivrednika
Vinarska sekcija

Listopad

Aktivnosti
(ciljevi i zadaci)

Nositelji

Realizacija aktivnosti i nositelji aktivnosti

RADOVI U VRTU

Briga o školskom vrtu

Uređivanje i održavanje školskog vrta

Učenici i profesori poljoprivredne struke

U sklopu praktične nastave poljoprivrednika kontinuirano kroz cijelu školsku godinu

DANI HRANE

Dogovori o načinu obilježavanje

Ravnatelj

Eko- koordinatorica

Na sjednici nastavničkog vijeća

Priprema tema i metode rada za realizaciju dana hrane

Eko- koordinatorica

Informativni materijali za razrednike- profesore eko oglasna ploča u zbornici

Pojedinačni dogovori oko realizacije dana hrane

Eko- koordinatorica, profesori i učenici

Kontinuirano kroz rujan i listopad do realizacije aktivnosti

 

DRŽAVNA SMOTRA DANA HRANE

 

Učenici

Mentor
Eko- koordinatorica

 

13.10.2013. u Labinu

TJEDAN KRETANJA

Obilježavanje tjedna kretanja

Predstavnici razreda, profesori

5.10. pješačenje na Ćićariju ili drg. destinaciju

Formiranje eko patrole

Eko- koordinatorica

Razrednici i učenici

Na satu SRZ biraju se po dva učenika i imena se dostavljaju eko- koordinatorica

Određivanje i rad eko-patrola

Učenici eko patrole i Eko- koordinatorica

Sastanak eko patrole sa eko-koordinatoricom

Ocjena stanja okoliša i vrednovanje postignutih aktivnosti

Eko-patrola,
Eko- koordinatorica

Praćenje stanja kroz eko dnevnik i putem informativnih panoa, mjesečno

Vođenje dokumentacije EKO-škole

Eko- koordinatorica i eko patrola

Kontinuirano kroz školsku godinu

Terenska nastava poljoprivrednika

Profesori i učenici poljoprivredne struke

Berba maslina i prerada maslinovog ulja-učenička zadruga-sekcija „Maslinari“

PROJEKAT COMMENIUS

„Boškarin s Krumpirima“

Terenska nastava poljoprivrednika – u sklopu projekta commenius

Učenici i profesori poljoprivredne struke

Posjet gospodarstvima, agroturizmima, udrugama i ogranizacijama

TEMATSKE MJESEČNE RADIONICE

Profesori i učenici

Kroz školsku godinu

1x-2x mjesečno

DANI HRANE

Profesori i učenici

Cijeli mjesec listopad,

Integrirana nastavaa

 

Obilježavanje dana jabuke

Profesori i učenici

21.10.2013

 

Pripremanje aktivnosti za obilježavanje eko projektonog dana 21.11.2013. Sv. Mauro

Eko- koordinatorica,
ravnatelj i profesori

Sjednica nastavničkog vijeća ( dogovori, izbor teme i načina realizacije)

Studeni

Aktivnosti
(ciljevi i zadaci)

Nositelji

Realizacija aktivnosti i nositelji aktivnosti

Akcija prikupljanja papira, aktivnosti za odvajanje papira, provođenje te organizacije odvoza

Eko-skupine i drugi učenici

Šk. koordinatorice i profesori

Kroz razne akcije, likovne radionice, i satove SRZ

Uređenje panoa ( praćenje tekućih aktivnosti)

Učenici

Profesori
Eko- koordinatorica

Kontinuirano kroz školsku godinu

Provođenje eko-sadržaja u redovnoj, dodatnoj nastavi te izvannastavnim aktivnosima

Eko- koordinatorica

Profesori i učenici

Obilježavanje zelenim flomasterom u dnevniku ( profesori ) i kroz tematske radionice mjesečno

Uređivanje i održavanje unutarnjeg prostora škole

Učenici i profesori, likovna sekcija
tehničko osoblje škole

Panoi i plakati, likovni radovi, rad informatičara ( obilježavanje važnih datuma, čišćenje pojedinih razreda na satovima SRZ, farbanje i oslikavanje zidova

Obavješćivanje javnosti i promicanje projekata ( tijekom godine )

Ravnatelj, eko koordinatorica, školska knjižničarka, razrednici na roditeljskim sastancima, profesori i učenici

Putem media ( lokalna radio postaja, lokalne novine, lokalna web stranica i web stranice škole )

Uređivanje web stranice- tijekom godine

Ravnatelj, prof. informatike i knjižničarka

 

Rad prema nastavnom planu i programu ( teme: VODA, OTPAD, ZDRAV ŽIVOT, ŠTEDNJA ENERGIJE, OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI )

Svi profesori

Obilježavanje eko sadržaja u dnevnik i pripremanje eko pripreme

Sortiranje otpada

Eko-patrole, voditelji eko-patrola

Kontinuirano, tijekom školske godine

MJESEČNE TEMATSKE RADIONICE

Profesori i učenici

 

Praćenje potrošnje vode i struje te u skladu s rezultatima provođenje aktivnosti poticanja učenika na štednju

Eko patrola, eko koordinatorica i tehničko osoblje

Kroz razne aktivnosti u nastavi ili izvan nastave ( prezentacijama, radionicama, panoima…)

Obilježavanje važnijih eko nadnevaka

Profesori i učenici

Kroz razne aktivnosti u nastavi ili izvan  nastave ( prezentacijama, radionicama, panoima…)

Obilježavanje nadolazećih zimskih praznika

Učenici, profesori i razrednici

Kroz tematske mjesečne radionice i druge aktivnosti

Prosinac / Siječanj / Veljača 


 

 

 

 

 

 

Prosinac

Aktivnosti
(ciljevi i zadaci)

Nositelji

Realizacija aktivnosti i nositelji aktivnosti

Uređivanje i održavanje unutarnjeg prostora škole

Učenici i profesori, likovna sekcija
tehničko osoblje škole

Panoi i plakati, likovni radovi, rad informatičara ( obilježavnje važnih datuma, čišćenje pojedinih razreda na satovima SRZ, farbanje i oslikavanje zidova

Obavješćivanje javnosti i promicanje projekata ( tijekom godine )

Ravnatelj, eko kordirantorica, školska knjižničarka, razrednici na roditeljskim sastancima, profesori i učenici

Putem medija ( lokalna radio postaja, lokalne novine, lokalna web stranica i web stranice škole )

Uređivanje web stranice- tijekom godine

Ravnatelj, prof. informatike i knjižničarka

 

Rad prema nastavnom planu i programu ( teme: VODA, OTPAD, ZDRAV ŽIVOT, ŠTEDNJA ENERGIJE, OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI )

Svi profesori

Obilježavanje eko sadržaja u dnevnik i pripremanje eko pripreme

Sortiranje otpada

Eko-patrole, voditelji eko-patrola

Kontinuirano, tijekom školske godine

MJESEČNE TEMATSKE RADIONICE

Profesori i učenici

 

Praćenje potrošnje vode i struje te u skladu s rezultatima provođenje aktivnosti poticanja učenika na štednju

Eko patrola, eko koordinatorica i tehničko osoblje

Kroz razne aktivnosti u nastavi ili izvan nastave ( prezentacijama, radionicama, panoima…)

Obilježavanje važnijih eko nadnevaka

Profesori i učenici

Kroz razne aktivnosti u nastavi ili izvan  nastave ( prezentacijama, radionicama, panoima…)

Obilježavanje nadolazećih zimskih praznika

Učenici, profesori i razrednici

Kroz tematske mjesečne radionice i druge aktivnosti

Siječanj

Aktivnosti
(ciljevi i zadaci)

Nositelji

Realizacija aktivnosti i nositelji aktivnosti

Sastanak Eko-odbora

Eko odbor, ravnatelj, eko koordinatorica

Sjednica eko odbora

Veljača

Aktivnosti
(ciljevi i zadaci)

Nositelji

Realizacija aktivnosti i nositelji aktivnosti

Dostavlja se eko- dokumentacija nacionalnom koordinatoru

Eko-koordinatorica

 

Pripreme za sudjelovanje na EKO KVIZU

Profesori i učenici

 

Ožujak / Travanj / Svibanj/ LipanjOžujak 

Aktivnosti
(ciljevi i zadaci)

Nositelji

Realizacija aktivnosti i nositelji aktivnosti

Obilježavanje važnih nadnevaka

Učenici
Profesori

 

8.3 Dan Žena

22.3 Dan voda

Učenici
Profesori

 

22.4. Dan planeta Zemlje

 

Akcije čišćenja i sadnje oko škole

Uređenje okoliša škole

ZELENA ČISTKA

Predstavnici razreda i profesori

 

Travanj

Aktivnosti
(ciljevi i zadaci)

Nositelji

Realizacija aktivnosti i nositelji aktivnosti

Planinarski pohod

Predstavnici razreda i profesori

Pješačenje

OBILJEŽAVANJE TJEDNA BOTANIČKIH VRTOVA

Učenici
Profesori

 

Sudjelovanje na sajmu cvijeća

Učenici i profesori poljoprivredne struke

Prodajna izložba cvijeća na lokalnom sajmu cvijeća

Svibanj

Aktivnosti
(ciljevi i zadaci)

Nositelji

Realizacija aktivnosti i nositelji aktivnosti

Sudjelovanje i obilazak sajmova meda, hrane, ljekovitog bilja

Učenici
Profesori

Terenska nastava učenika poljoprivredne struke

SVEČANOST PODIZANJA ZELENE NASTAVE

Eko odbor

Učenici i profesori

5.6. Svjetski dan zaštite okoliša – prigodne aktivnosti

Profesori i učenici

Radionice i prezentacije

Lipanj

Aktivnosti
(ciljevi i zadaci)

Nositelji

Realizacija aktivnosti i nositelji aktivnosti

Evaluacija praćenja stanja okoliša

Eko patrola i eko koordinatorica

Informativni letci i panoi

Sastanak eko-odbora i pripreme godišnjeg izvješća

Učenici-predstavnici, članovi Eko-odbora, eko-koordinatori, ravnatelj, eko-odbor

Sjednica eko odbora

Dostavljanje izvješća o radu tijekom šk. god. 2013/2014.

Eko-koordinatorice

 

 

preskoči na navigaciju